1. Tural Məmmədli Rəhman oğlu Azərbaycan Milli Konservatoriyası TGT sədri
2. Əziz Feyzullayev Qaraxan oğlu Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və Incəsənət Universiteti TGT sədri
3. Nəcəf Vəliyev Xəluq oğlu Bakı Musiqi Akademiyası TGT sədri
4. - Bakı Biznes Universiteti TGT sədri
5. Aziyə Hacıyeva Tacıbəy qızı Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası TGT sədri